Oferta

Kursy dla dzieci

Nauka języków odbywa się w grupach do 8 osób, dwa razy w tygodniu po 45 lub 60 minut. Kursy te przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat (SP 0 – VIII).

Dzieci poznają język obcy w różnych kontekstach sytuacyjnych. Kładziemy duży nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i regularne powtórki materiału. Dzięki możliwościom, jakie daje praca z tablicą interaktywną, zajęcia nasze są przestrzenią dodatkowej zabawy. Dzieci nie tylko ćwiczą poszczególne sprawności językowe, ale również zdobywają wiedzą o krajach danego obszaru językowego poprzez gry i quizy, współzawodnictwo i współpracę.

NOWOŚĆ - Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Kursy dla młodzieży

Nauka języków odbywa się w grupach do 8 osób, dwa razy w tygodniu po 60 minut. Kursy te przeznaczone są dla uczniów szkół średnich. Nasza oferta obejmuje kursy standardowe, przygotowujące do egzaminów szkolnych (egzamin gimnazjalny, maturalny) oraz zewnętrznych.

W ramach kursu słuchacze doskonalą sprawności językowe – mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, rozwijają słownictwo poprzez systematyczne ćwiczenia, efektywnie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce. Dzięki przeprowadzanym regularnie testom, słuchacze mają możliwość weryfikacji swoich postępów w nauce.

Kursy dla dorosłych

Nauka odbywa się w grupach do 8 osób. Zajęcia przeprowadzane są dwa razy w tygodniu po 60 minut.

Nasza oferta obejmuje kursy standardowe na wszystkich poziomach zaawansowania, jak również przygotowujące do certyfikatów.
Mając na uwadze wysoką motywację osób dorosłych do doskonalenia umiejętności językowych, proponujemy zajęcia podczas których wykorzystujemy do pracy tablicę interaktywną oraz najlepsze dostępne na rynku podręczniki. Tablica pozwala na maksymalne wykorzystanie czasu podczas lekcji, efektywne ćwiczenia oraz powtórki. System regularnego testowania pozwala słuchaczom zweryfikować zdobytą wiedzę, poznać swoje mocne strony oraz zorientować się, które zagadnienia wymagają dalszej pracy.

NOWOŚĆ - TALKLAND - piątkowe zajęcia konwersacyjne dla dorosłych

Kursy dla firm

W zależności od potrzeb, nasza oferta obejmuje kursy standardowe na wszystkich poziomach zaawansowania, przygotowujące do certyfikatów zewnętrznych, jak również kursy specjalistyczne.

Zajęcia indywidualne

Oferujemy zajęcia dostosowane do potrzeb klienta indywidualnego, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania (lekcje indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych), również z opcją on-line.

SOBOTY w OSJ

MORELAND

zajęcia dla dzieci SP IV- VIII pogłębiające wiedzę z zakresu geografii, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Autorski program, mnóstwo ciekawostek, wspaniała zabawa, niezapomniane wrażenia.

LITTLELAND

zajęcia dla dzieci SP 0 – 3 prowadzone w ciekawej formule, rozwijają sprawności językowe i uczą poprzez zabawę

MASTERLAND

zajęcia dla uczniów klas SP IV-VIII wspomagające naukę języka angielskiego. Poprzez specjalne techniki stymulujemy przyswajanie słownictwa, poprawiamy wymowę i płynność wypowiedzi oraz eksperymentujemy z gramatyką

Nowe technologie na kursach

Komunikator internetowy

Prowadzimy zajęcia indywidualne i firmowe przez internet co pozwala na bardzo elastyczne planowanie i realizację zajęć językowych.

Tablica interaktywna

Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla edukacji – tablic interaktywnych. Zamieniają one salę lekcyjną w interaktywną przestrzeń nauczania.

Tablica interaktywna to reagująca na dotyk biała tablica, na której poprzez projektor, wyświetlany jest obraz z komputera. Specjalne elektroniczne pióro, którym dotykamy tablicy, steruje pracą urządzenia.

Wykorzystanie tablicy interaktywnej pozwala słuchaczom lepiej współpracować z nauczycielem i pozostałymi uczniami w grupie – są oni bardziej skoncentrowani i zmotywowani, a przez to kreatywni. Szeroka oferta dodatkowych zadań językowych, nagrań, filmów edukacyjnych, gier i zabaw leksykalno-gramatycznych w nieoceniony sposób wspomaga proces nauczania. Dla nauczyciela praca z tablicą interaktywną daje możliwość prezentowania i ćwiczenia materiału w interesujący i dynamiczny sposób oraz pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie czasu, szczególnie podczas zajęć.

eBooki

W zależności od poziomu zaawansowania, niektórzy nasi słuchacze korzystają z eBooków. Sa to cyfrowe wersje tradycyjnego podręcznika przeznaczone do odtwarzania na komputerze. Ebooki pozwalają w interaktywnej formie wykonywać ćwiczenia zawarte w podręczniku, odtwarzać ścieżki dźwiękowe i filmy edukacyjne, powtarzać materiał zawarty w podręczniku przy pomocy gier i zabaw językowych. Choć nie zastępują one podręcznika, są jednak jego atrakcyjnym uzupełnieniem w pracy w domu.